Methodology: Natural language Information Analysis Methodology (NIAM)

a.k.a. Nijssen's Information Analysis Methodology (NIAM)

Documents
Related standards/methodologies